Rasplet se očekuje, a dgovornost “odgovornih” pred javnošću narasla je do ogromih razmjera.
Odstrijeljen fojnički ris, domaći “lav”, vrsta na rubu istrijebljenja. (Scr. shoot fotografije objavljene na FB pa povučene)

Planine bez životinja su kao prazne kuće, bez ljudi.
Naše “kuće” su gotovo prazne, stanovnici pobijeni, rastjerani, a ono malo preostalih duša se čuva za odstrijel.
Ili nisu interesantne.
Ili su, jednostavno, kao risovi, na smetnji soju ljudi koji ubijaju, kolju i jedu žitelje tih naših “kuća”.
Da li je populacija bilo koje vrste pala ispod crte koja genetski osigurava opstanak – koga to briga!
Stvarno, ko se o tome brine?
Neko s vana?!

Ubiti i pojesti!!!!
I biti glavni u “selu”!

Ako ima išta pozitivno u tom nesretnom odstrijelu risa u fojničkim šumama, to je činjenica da je taj čin zapalio javnost. Mediji i društvene mreže su reagovali kao nikad do sada. Taj čin je ujedinio zemlju (izraz iz političke terminologije).
Ispravnije, taj čin ujedinio je ljude! Kao nikad ranije.
Rasplet se očekuje, a dgovornost “odgovornih” pred javnošću narasla je do ogromih razmjera.
Upornost je naše oružje. Čekamo rasplet!
Divlja mačka. Razlika između nje i risa (boja, uši, a posebno dugačak rep) je i laiku sasvim jasna, a ne lovcu. (Source: Internet)

Da se podsjetimo, lovci lovačkog društva “Divokoza”, Fojnica, sekcija “Prokos”, ubili su zakonom zaštićenog risa (sa tzv. “crvene liste” zaštićenih vrsta).
(Imena, za razliku od drugih medija, nećemo objavljivati iz razloga formalno-pravno nepotvrđene krivice od strane nadležnih institucija)
Iako je bilo jasno da se radi o risu, nakon odstrijela slučaj ipak nije prijavljen stanici policije u Fojnici.
Lovci, navodno, tvrde da su risa zamjenili sa divljom mačkom “štetočinom” koja, tvrde, nije zaštićena zakonom. Skloni smo vjerovanju da se očajnički traži izlaz iz situacije, jer zakonski “paragrafi” obećavaju oštre kazne.

Kakvo je stanje populacije risova u BiH?

Prema istraživanjima Državnog zavoda za zaštitu prirde RH (Državni zavod za zaštitu prirode (2013): Izvješće o stanju populacije risa u Hrvatskoj za razdoblje 2011. i 2012.godine, Zagreb) “O brojnosti i statusu risa u Bosni i Hercegovini nema službenih podataka osim okvirne procjene od oko 70 jedinki koja nije donesena na osnovi istraživanja ili monitoringa, te može biti precijenjena (Kaczensky i sur. 2012). Ris je zaštićen zakonom, iako postoje neslužbena saznanja da ga se odstrjeljuje.

Kad je Tvorac dijelio svijest, tu najvrijedniju tekovinu univerzuma, očigledno ju je podijelio neravnomjerno. Nekima je zapalo manje. (Scr. shoot fotografije objavljene na FB pa povučene)

Šta je najbitnije za nas pogođene ovim slučajem?
– Uporno publicirati dostupne informacije o raspletu slučaja “Ris” na društvenim mrežama. Ne smijemo dozvoliti odgovornim institucijama i pojedincima da zanemare i zataškaju ovaj slučaj od iznimnog javnog interesa. Jako je bitno kako će se sve ovo završiti.
– Tkođe nam je bitno kakav će uticaj taj čin i rasplet imati u javnosti u odnosu prema lovu i krivolovu.

——————————————————————-

Podsjetimo se:

ZAKON O LOVSTVU FBiH – Član 16.

Stalna zabrana lova, u skladu sa “crvenom listom”, odredjuje se za sljedeće vrste zaštićene divljači: Vidra, RIS, vjeverica, koka velikog tetrijeba, mali tetrijeb i njegova koka, koka šumske jarebice, čaplje (osim sive čaplje), rode, labudovi, supovi – lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždral, jastrebovi, droplje, liske (osim crne liske), žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač, pomornici, galebovi, čigre, kirgiska saña, sove, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, galica, čolica i galica crvenokljuna.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 82.:
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
1. Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovi, proganja ili namjerno uznemiruje divljač (član 14. stav 2. i 3.);
2. Dozvoli lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana lova (član 16.), privremena zabrana lova (član 18.) ili lovostajem zaštićenih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja (član 17.).