Naša kolekcija bosanskohercegovačkih izdanja sa planinarskom tematikom obogaćena je za dvije nove recenzije (osvrta).

Radi se o jednom vodiču iz 1926. godine koji je sticajem okolnosti sveden na jedan preostali primjerak, spašen, te reprintovan 2001. godine.
U drugom slučaju radi se o izdanju koje će nas podsjetiti na lijepo, sada već nostalgično vrijeme Olimpijade u Sarajevu, na njenu tridesetu godišnjicu.

Sve recenzije koje smo do sada uspjeli sabrati nalaze se ovdje:
http://www.zone-2000.net/service/books01.htm

————————————————-

Od Vlašića do Zvijezde

Knjiga je izašla na tržište uoči održavanja XIV Zimskih olimpijskih igara Sarajevo ’84. Namjera knjige je bila da se turisti i ljubitelji prirodnih ljepota upoznaju s planinama srednje Bosne. Na nekim od planina ovog područja – Bjelašnica, Igman, Jahorina i Trebević, održana su takmičenja u skijaškim i alpskim disciplinama u vrijeme održavanja Olimpijskih igara.
U prvom poglavlju knjige date su opšte karakteristike srednje Bosne, geografski položaj, prirodnogeografska obilježja, geografskosaobraćajni položaj, demografske i privredne funkcije u regiji.
Najveći broj stranica knjige posvećen je planinama regije: Vranica, Vlašić, Bjelašnica, Igman, Treskavica, Trebević, Jahorina, Romanija i planinski predio sjeverno od Sarajeva. Za svaku od navedenih planina dat je opis sa podacima o geografskom položaju, prirodnogeografskim obilježjima, geološkoj građi i petrografskom sastavu, hidrografskim karakteristikama, klimatskim prilikama, biljnom i životinjskom svijetu, kulturno-historijskim znamenitostima, hotelsko-ugostiteljskim i planinarskim objektima.
Uz opis planina priloženo je i šest topografskih karata sa ucrtanim trasama lokalnih planinarskih transferzalnih puteva koji prolaze ovim brdsko-planinskim područjem. Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama nenadmašnih majstora: Uzeira Beširevića Beše, Gojka Sikimića i Filipa Šabića. Autor knjige prof. dr Natalija Mastilo (1930-1992) bila je predavač na Odsjeku za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu, gdje je radila do odlaska u penziju 1990. Poginula je u svome stanu u oktobru 1992. godine, tokom rata u Sarajevu. Autor je nekoliko vrijednih naučnih knjiga iz oblasti geografije.

Od Vlašića do Zvijezde, Autor: dr Natalija Mastilo, Biblioteka: Olimpijska serija Svjetlosti, Izdavač: SOUR ”Svjetlost” Sarajevo, Štampa: GZH Zagreb, God. izdanja: Sarajevo, 1983., Tiraž: 3000. (Recenzija: B. Babić)

————————————————-

Bosna i Hercegovina – Turistički vodič iz 1926. godine

O povijesti ovog turističkog vodiča mogla bi se napisati uzbudljiva priča kao iz detektivskog romana. Prvi vlasnik vodiča bila je obitelj Castrapelli iz Dubrovnika u čijoj je napuštenoj i devastiranoj vili 1990. godine pronađen. Zahvaljujući uredniku reprint izdanja Grgi Mikuliću knjiga je spašena od daljnjeg propadanja i mogućeg uništenja.
Vodič je prvi put štampan 1926. i ponovo se pojavio kao reprint izdanje nakon 75 godina (2001.). U uvodu vodiča date su opšte napomene turistima i korisne informacije o putovanju po Bosni i Hercegovini: U koje godišnje doba je najpovoljnije putovati, kakva je klima u kontinentalnom a kakva u južnom dijelu zemlje, o sigurnosti putovanja na glavnim željezničkim linijama, gdje mogu naći ugodna prenoćišta i dobre gostionice, o higijensko-sanitarnim prilikama, putnim ispravama za inostrane goste, potrebnoj odjeći obući i opremi u slučaju posjete planinama i preporuke za uzimanje vodiča.
Turističko putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje se glavnim željezničkim linijama u tri pravca: Pravac 1: Bosanski Brod – Sarajevo – Dubrovnik; Pravac 2: Bosanski Novi – Jajce – Sarajevo; Pravac 3: Sarajevo – Vardište – Uvac. Za svaki od pravaca dat je detaljan opis u kojem se turisti upoznaju s prirodnim bogatstvom i ljepotama krajolika kojim se prolazi, povijesnim podacima o varošicama i gradovima pored i kroz koje se prolazi, srednjovjekovnim utvrdama, vodopadima, pećinama, drevnim manastirima, crkvama i džamijama, mogućnošću lova, ribolova i planinarenja, termalnim banjama, rijekama i jezerima. Na kraju svakog poglavlja dati su podaci o željezničkim prugama koje se priključuju na glavne pravce sa stanicama za presjedanje u slučaju promjene putnog pravca.
Na kraju vodiča dat je pregled planinarskih objekta na Trebeviću, Igmanu, Bjelašnici, Jahorini i Treskavici koji su u to doba pružali turističke usluge na visokom nivou! Vodič je ilustrovan crnobijelim fotografijama koje su kao i vodič od velike povijesne vrijednosti za bh turizam.

Bosna i Hercegovina – Turistički vodič iz 1926. godine, Urednik: Grgo Mikulić, Izdavač: Gral d.o.o. Široki Brijeg, Štampa: “Logotip” Široki Brijeg, God. izdanja: Široki Brijeg, 2001., Tiraž: 3000. (Recenzija: B. Babić)