Samer Hajrić (SA), profesionalno angažovan kao vodič pri Green Visions (Green Visions – Tours and development projects in Bosnia and Herzegovina, sjedište Sarajevo), dobitnik je priznanja “EXODUS Leader Awards” za dosege ostvarene tokom prošle godine.
Samer Hajrić, uspon Bambergovim smjerom na Triglav 2013 g.

Samer je dobio priznanje u glavnoj kategoriji “Overall Winner” pod slijedećim obrazloženjem: “Samer has been voted this year’s Overall Winner because of his fantastic attributes as a leader, not only does he show you a country in which is very passionate about, but he is continually trying to improve the trip.
Dakle, Samer posjeduje fantastične kvalitete kao čovjek i kao vodič, prema ocjenama EXodus-a. Njegov prevashodan cilj nije samo pokazati ljepote vlastite zemlje, u čemu je veoma pasioniran, već ga prije svega odlikuje kontinuirano nastojanje da unaprijedi svaku novu turu.Samer Hajrić u ulozi obiteljskog vodiča.

Napomenimo da su se predstavnici Exodus-a, putem Green Visons-a, a pod vodstvom Samera Hajrića našli u BiH planinama u više navrata, pri čemu su ih ličnost i temperament Samera Hajrića, te osjećaj da se nalaze u pravim rukama, impresionirali.

EXODUS je inače svjetski etablirana organizacija turističkog usmjerenja čija je misija otkrivanje novih, atraktivnih turističkih destinacija te organizovanje posjeta istima.

Polovicu nagrade u iznosu od 1000£ Samer namjerava pokloniti u humanitarne svrhe.
Čestitamo Samere!

Dodatak: Samer Harjić, jedna od tura “za svoju dušu”: Miholjac u Julijskim Alpama, objavljeno na ZOne-2000