Prva ženska ekspedicija iz Bosne i Hercegovine, koju organizuje PSD ”Energoinvest” iz Sarajeva, 30. jula 2014. godine odlazi u planinski masiv Anda.

Pripremna tura: Mokre stijene na Visočici; naveza Hasna Smječanin i Emira Hukić.
Slika1. Penjanje Mokrih stijena na Visočici, foto D. Ilić

Cilj ekspedicije je uspon na vrh Huaskarán (6768 m nmv). Ovo je prvi put u istoriji bosanskohercegovačkog planinarstva i alpinizma da jedna grupa žena ide u visoke planine svijeta, i to će nesumnjivo uticati na razvoj bh. planinarstva i afirmaciju žene u planinarstvu.

Zašto Ande – Huaskarán?
Ande predstavljaju jedan od najviših i najdužih planinskih lanaca na svijetu, a Kordiljera Blanka /Bijeli lanac/ zasigurno je među najatraktivnijim i najljepšim dijelovima tog gorja. Masiv Kordiljera Blanke, sa svojom dužinom od 180 km i širinom oko 20 km, ima 25 vrhova viših od 6000 m. Epitet koji dijele ovi vrhovi, koji mnoge penjače ostavljaju bez daha, je jednak, a to je da su to najljepši vrhovi na svijetu. Karakteristike tog područja najbolje pokazuje alpinistički film ”TOUCHING THE VOID”. Pogledajte link: http://www.imdb.com/title/tt0379557/ / koji je sniman u peruanskim Andama. Ekipu koja se priprema za Huaskaran sačinjava gupa vrhunskih planinarki iz različitih planinarskih društava iz BiH. Sve one imaju dugogodišnje planinarsko iskustvo stečeno na usponima u Dinaridima, Alpama, Kavkazu i dalekim Himalajama. Većina ih je prošla obuku u okviru ”Sarajevske škole alpinizma”, neke su certificirani planinarski vodiči i sposobni turni skijaši, a sve ih veže ljubav prema visokim planinama.

Pripremna tura: Uspon na Pločno (Čvrsnica) pored stijena Mandaruše s velikim teretom.

Slika 2. Uspon na Pločno, foto E. Hukić

Odakle ideja?
Ideja o organizovanju Ekspedicije se rodila prije nešto više od godinu dana, a iza cijelog projekta stoji planinarsko društvo ”Energoinvest”. Organizacija cijelog ovog događaja dešava se zahvaljujući ličnom angažmanu članica i vođe ekspedicije, i u cjelosti predstavlja nekomercijalnu aktivnost. Bilo kome ko se do sada upustio u organizaciju ovako zahtjevnog događaja jasno je kako i najjednostavniji organizacijski zadaci mogu onemogućiti realizaciju, ali uz mnogo truda i timskim radom uspijevamo savladati probleme.

Pripremna tura: Visočica po lošim vremenskim uslovima

Slika 2. Silazak s vrha Vito (Visočica), foto D. Ilić

Koji su uslovi za odlazak?
Jedan od ključnih uslova za odlazak u ove planine je svakako kondicija, ali i ništa manje značajna psiho-fizička spremnost i poznavanje osnovnih alpinističkih vještina. Stoga je sačinjen detaljan plan priprema koje se odvijaju intenzivno od januara 2014. godine. U ovom periodu izvedene su brojne ture na Prenju, Čvrsnici, Visočci, Bjelašnici, Volujku, gdje su uvježbavane osnove alpinizmu neophodne za uspon na Huaskarán. Pripreme su i trenutno u toku i uglavnom podrazumijevaju individualni i grupni rad na kondicijskoj spremnosti i jačanje timskog djelovanja.

Pripremna tura: Cetina preko Uborka

Slika 3. Cetina preko Uborka, foto Hasna Smječanin

Osnovne informacije o planu uspona
Plan nam je da ekspedicija traje 30 dana. Izvođenje ekspedicije dešava se u periodu suhe sezone (zimski period) u peruanskim Andama, kada su najstabilnije vremenske prilike. Neki od značajnijih detalja uspona su da će uspon biti izveden u dvije faze. Prva faza podrazumijevati će penjanje na vrh Nevado Pisko (5725 m) iz doline Janganuko i predstavljati će glavnu aklimatizaciju na razrijeđen vazduh u visinama. Druga faza je glavni uspon na Huaskaran iz sela Mušo, koji predviđa 3 visinska logora /I-4900 m, II-5500 m, posljednji na 6000 m, odakle će se startati na završni uspon/. Ukoliko sve bude po planu, što je prvenstveno uslovljeno vremenskim prilikama, predviđeni dani za uspon na vrh su između 20 i 22. avgusta 2014 godine.
Uspon na Huaskaran predstavlja težak i zahtjevan poduhvat, jer krije brojne opasnosti (pukotine u glečerima, ledne lavine, odvaljivanja lednih gromada – seraka). Za uspon je potrebna izuzetno dobra fizička spremnost, kao i dobra aklimatizacija. Težina smjera po kojem će se penjati naše djevojke odgovara oznakama PD+ i AD.

Podrška ekspediciji
Dakako da realizacija ekspedicije podrazumijeva podršku sponzora i donatora. Uprkos teškoj finansijskoj situaciji, moramo naglasiti da je jedna od najuticajnijih bh. kompanija BH Telecom podržala naš projekat i ovom prilikom joj se zahvaljujemo! Također smo bezgranično zahvalni planinarima i planinarskim organizacijama koje su na bilo koji način pružile podršku našoj ekspediciji, među kojima moramo spomenuti PD Borašnica iz Konjica, Planinarski savez KS, Planinarski savez BiH, Sarajevska škola alpinizma, Stanica planinarskih vodiča Sarajevo i Klub visokogoraca Sarajevo!

Poželite nam lijepo vrijeme!

Dragan Ilić
Vođa ekspedicije

Podrška ekspediciji: BH Telecom

BH Telecom

//www.youtube.com/embed/bjAeZS5kvFc